Baan-baanmobiliteit heeft geen invloed op de werkloosheidskans van werknemers. Maar als werknemers eenmaal werkloos zijn, hebben ze wel baat bij een hogere baan-baanmobiliteit in het verleden. De kans om binnen een jaar die werkloosheid te verlaten is 54% voor mensen met een lage baan-baanmobiliteit, voor mensen die in het verleden vaak van baan zijn veranderd is deze kans 63%. Dat verschil komt volledig voor rekening van onvrijwillige baan-baanmobiliteit. Eerdere ervaringen met onvrijwillige baan-baanovergangen zorgen dus voor een snellere beëindiging van werkloosheid.

Deze conclusies volgen uit onderzoek naar de relatie tussen baan-baanmobiliteit en de inzetbaarheid van werknemers. Vaak wordt verondersteld dat werknemers beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt naarmate ze vaker van baan veranderen. Onder andere de Commissie Bakker stelt dat baan-baanmobiliteit één van de factoren is die eraan kan bijdragen dat werknemers inzetbaar blijven (Commissie Arbeidsparticipatie, 2008). In dit rapport is onderzocht of baan-baanmobiliteit ook daadwerkelijk zorgt voor een betere inzetbaarheid. Daarbij is de mate van inzetbaarheid uitgedrukt in de kans om vanuit een baan werkloos te worden, respectievelijk in de kans om een situatie van werkloosheid te verlaten.

Baan-baanmobiliteit die volledig vrijwillig is heeft geen significante invloed op de kans om werkloos te worden of op de kans om een situatie van werkloosheid te beëindigen. Daarmee kan de hypothese dat baan-baanmobiliteit één van de factoren is die ervoor zorgt dat werknemers beter inzetbaar blijven worden genuanceerd. De potentiële baten van vrijwillige baan-baanmobiliteit in termen van het opdoen van een breed palet aan kennis en ervaring en het opdoen van ervaring met het bewegen op de arbeidsmarkt worden mogelijk gecompenseerd door het als gevolg van kortere baanduren onvoldoende opbouwen van meer specialistische kennis en ervaring die ook van waarde is op de arbeidsmarkt. Voor onvrijwillige baan-baanmobiliteit worden wel effecten gevonden op de werkloosheidskans. Wanneer werknemers in het verleden vaker gedwongen zijn geweest om van baan te veranderen is de kans groter om vanuit de huidige baan werkloos te raken.