Al sinds het midden van de jaren tachtig vormen beloningsverschillen tussen de marktsector en de collectieve sector onderwerp van discussie. Tot 1982 waren de lonen in de collectieve sector ‘gekoppeld’ aan de lonen in de marktsector. In de praktijk kwam dat neer op een loongroei die in de collectieve sector licht achterbleef bij die in de marktsector. Algemeen wordt verondersteld dat sinds het afschaffen van die directe koppeling de lonen in de collectieve sector sterker zijn achtergebleven bij die in de marktsector.

Het voorliggende rapport is bedoeld als ‘update’ van de eerder verschenen rapportage genaamd ‘Beloningsverschillen tussen de marktsector en de collectieve sector in 2001’ (zie Heyma et al, 2004). Hierin werd een analyse gegeven van de beloningsverschillen tussen de collectieve sector en de marktsector op basis van een speciaal voor dat doel geconstrueerde dataset met loongegevens over het jaar 2001. Op verzoek van het Ministerie heeft SEO Economisch Onderzoek deze analyse herhaald op gegevens over het jaar 2004; de resultaten van deze analyse zijn weergegeven in dit, zelfstandig leesbare, rapport.