De laatste jaren is Schiphol steeds goedkoper geworden voor luchtvaartmaatschappijen om op te vliegen, terwijl de meeste andere luchthavens juist duurder zijn geworden. Op basis van de tarieven geldend in de zomer van 2017 is alleen Istanbul Ataturk goedkoper dan Schiphol. Voor het eerst is Schiphol ook goedkoper dan Dubai. De belangrijkste Europese hubluchthavens Londen Heathrow, Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle zijn aanzienlijk duurder. Uit de analyse blijkt verder dat er in het totaal aan tarieven geldend op Schiphol gemiddeld wordt gedifferentieerd tussen O/D- en transferpassagiers. Transferpassagiers zijn met name goedkoop op luchthavens waar een vliegbelasting een belangrijke rol speelt. Die wordt immers doorgaans niet in rekening gebracht voor transferpassagiers.

Het prijspeil van Schiphol is van belang voor de concurrentiepositie van de luchthaven. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het van belang om inzicht te hebben in het totaal van luchthavengelden en heffingen dat op Schiphol van kracht is en hoe dat zich verhoudt tot concurrerende luchthavens. Daarnaast is het Ministerie geïnteresseerd in de tariefstructuur geldend op Schiphol en concurrerende luchthavens en in de tarieven die per turnaround (cyclus van aankomst, verblijf en vertrek van een vliegtuig) gelden voor specifieke vliegtuigtypen op de verschillende luchthavens.

SEO gebruikt het in-house tarievenbenchmarkmodel om de totale luchthavengelden en overheidsheffingen voor Schiphol en tien concurrerende luchthavens in beeld te brengen. Het maakt daarbij gebruik van verkeersgegevens van Schiphol over het jaar 2016 en tarieven zoals opgenomen in officiële havengeldregelingen en in IATA’s Aviation Charges Intelligence Center (ACIC). Voor de vergelijkbaarheid tussen luchthavens en over tijd wordt hetzelfde pakket aan vliegtuigbewegingen als input gebruikt voor de analyse. Dat pakket bevat meer dan 98 procent van het werkelijke verkeer op Schiphol in 2016. Het model maakt het daarnaast mogelijk om de kosten per turnaround voor specifieke vliegtuigtypen in beeld te brengen.