Schiphol beschikt over een zeer uitgebreid routenetwerk. Hierdoor kunnen zakelijke en niet-zakelijke passagiers tegen relatief lage kosten de hele wereld over reizen. Deze lage reiskosten maken de Schiphol-regio aantrekkelijk voor internationaal georiënteerde bedrijven. Wanneer deze bedrijven zich in elkaars nabijheid vestigen treden bovendien agglomeratievoordelen wat zich vertaalt in een hogere productiviteit. De luchthaven zorgt echter ook voor negatieve effecten op de omgeving en het klimaat. De totale welvaartsbijdrage van Schiphol bestaat uit de som van (1) de reiskostenvoordelen voor zakelijke en niet-zakelijke passagiers, (2) productiviteitswinsten voor bedrijven en (3) de effecten op de omgeving en het klimaat.

In 2016 droeg Schiphol € 4,7 miljard bij aan de Nederlandse welvaart. Het lokale herkomst-bestemmingsverkeer (O/D) was verantwoordelijk voor 90% van de welvaartsbijdrage. De overige 10% kwam voor rekening van het transferverkeer. Het aantal O/D-retourpassagiers was drie keer groter dan het aantal transfer-retourpassagiers. Dat betekent dat een gemiddelde O/D-passagier drie keer meer welvaart genereert dan een transferpassagier. Dit kan deels worden verklaard uit het feit dat transferpassagiers een grotere klimaatimpact hebben dan O/D-passagiers.

De verschillende segmenten dragen in verschillende mate bij aan de bereikbaarheid van Nederland. Dit vertaalt zich in positieve welvaartseffecten voor passagiers en bedrijven. De effecten voor passagiers bestaan uit reiskostenvoordelen. Deze zijn met het NetCost passagierskeuzemodel bepaald. De effecten voor bedrijven zijn ingeschat op basis van het aantal zakelijke reizigers. Luchtvaart zorgt daarnaast voor effecten op de omgeving en het klimaat, waarvan de effecten op het klimaat veruit het belangrijkst zijn in welvaartstermen. De klimaateffecten van zowel CO2-emissies als overige emissies zijn ingeschat met het SEO-emissiemodel.