TenneT heeft ACM verzocht de kosten van de niet-reguliere uitbreidingsinvestering van het elektriciteitsnet Noordoostpolder te verrekenen in de tarieven voor 2015 en verder. Deze kosten komen in aanmerking voor tussentijdse vergoeding via de tarieven voor zover de kosten doelmatig zijn. ACM heeft daarom Movares Nederland B.V. en SEO Economisch Onderzoek gevraagd om de doelmatigheid te beoordelen ter ondersteuning van de oordeelsvorming van ACM. Dit rapport doet verslag van het doelmatigheidsonderzoek.

Deze publicatie is ook te vinden op de website van ACM. Het tarievenbesluit TenneT 2016 is eveneens te vinden op de website van de ACM.