Door de vluchtelingenproblematiek en de politieke onrust in Turkije is er minder vraag naar vakanties aan de Middellandse zee. Groningen Airport Eelde, een luchthaven die sterk afhankelijk is van vluchten naar het gebied, heeft daar last van. Dit jaar verwerkt de luchthaven naar verwachting 20 procent minder passagiers dan in 2015. Daardoor nemen de inkomsten af en loopt het verlies op. Bij gelijkblijvende marktomstandigheden, kan de luchthaven in 2018 niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de luchthaven in het geding.

De aandeelhouders van de luchthaven, bestaande uit de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo, hebben verschillende ontwikkelopties voor de luchthaven in beeld gebracht. Deze variëren van het sluiten van de luchthaven voor commerciële vluchten tot grootschalige investeringen in infrastructuur en nieuwe routes. De laatste optie kost de belastingbetaler de komende tien jaar € 46 miljoen. Een kosten-batenanalyse wijst echter uit dat deze optie het Noorden de meeste welvaart oplevert. De aandeelhouders geven daarom de voorkeur aan deze investeringsoptie. Zij hebben het voorstel inmiddels neergelegd bij hun Provinciale staten en gemeenteraden.

SEO heeft de MKBA beoordeelt en concludeert dat de onderliggende vervoersprognose is overschat. Wanneer de prognose naar beneden wordt bijgesteld resteert mogelijk een negatief welvaartssaldo, waardoor er niet langer een rationale is voor grootse investeringen. Daarnaast houdt men er geen rekening mee dat een deel van de kosten door de reiziger kan worden opgebracht. Tenslotte is er geen goede empirische basis voor de door de aandeelhouders veronderstelde vestigingsplaatseffecten.