De gemeente Gorinchem heeft de veerverbinding Boven Hardinxveld – Werkendam –Gorinchem – Sleeuwijk aangemerkt als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB). De interne veerdienst van Gorinchem is vervolgens aangewezen als uitvoerder voor deze veerverbinding.

SEO Economisch Onderzoek werd door de gemeente Gorinchem gevraagd na te gaan of het Voorgenomen Besluit tot verlening van een compensatie voor de verrichting van de veerverbinding voldoet aan de zogenoemde Altmark-criteria van de Europese staatssteunregels. Deze criteria beoordelen of zo’n compensatie al dan niet leidt tot staatssteun.

Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de ervaring van SEO met financieel-economische analyses voor andere openbaarvervoersdiensten, waaronder openbaar vervoer over water. Zodoende heeft SEO een goed beeld van de kosten en kostenstructuren van andere veerdiensten, waarmee de kosten van de veerdienst Gorinchem vergeleken kunnen worden.

SEO concludeerde op basis van de meerjarenbegroting 2013 – 2017 van de veerdienst Gorinchem dat de compensatie voor het uitvoeren van de DAEB door de veerdienst Gorinchem voldoet aan alle vier de Altmark-criteria. Dit rapport is vervolgens gebruikt door de gemeente voor het Aanwijzingsbesluit veerverbinding Boven Hardinxveld-Werkendam-Gorinchem-Sleeuwijk.