leder jaar in oktober worden de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal met de Bouwprognoses geïnformeerd over de consequenties van het kabinetsbeleid voor de afzet en de werkgelegenheid in de bouw. De publicatie Bouwprognoses is tevens een service aan bouwbedrijven, architectenbureaus en toeleverende bedrijven voor het opstellen van hun marktplanning voor de middellange termijn.

De Bouwprognoses bevatten ramingen voor de bouwproductie voor de periode 2001-2006. De prognoses zijn uitgesplits in de drie deelsectoren van de bouw: de woningbouw, de utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouwkundige werken (GWW-werken). Voor de deelsectoren is, waar relevant, een onderscheid gemaakt tussen de bouwproductie in opdracht van de budgetsector (waaronder de overheid) en de marktsector. Daarnaast wordt de onderhoudsproductie naar de sector woningbouw, utiliteitsbouw en GWW verbijzonderd.