Tien grote nationale collectiehouders hebben zich verenigd in een consortium met als doel hun collecties als een samenhangend geheel digitaal te ontsluiten. De canon van de Nederlandse geschiedenis geldt daarbij als leidraad. Naar verwachting opent dit project, dat ‘Nederlands Erfgoed: Digitaal!’ is gedoopt, tal van nieuwe en interessante gebruiksmogelijkheden voor het onderwijs, de wetenschap, de creatieve industrie en het brede publiek. Daarnaast kan Nederland met dit project een voorhoedepositie in de internationale erfgoedwereld opbouwen, die weer spillover-effecten kan hebben op andere sectoren.

Maar wat zijn de verwachte totale maatschappelijke baten die uit die toepassingen voortvloeien? Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek heeft uitgevoerd in de maanden dat het project steeds concreter vorm begon te krijgen. Het onderzoek sluit zo veel mogelijk aan bij de zogeheten OEI-methodiek voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA).