In de Tweede Kamer is de vrees geuit dat zorgverzekeraars mogelijk risicoselectie toepassen met polissen die specifiek gericht zijn op buitenlandse seizoensarbeiders. Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een eenduidige en volledige registratie is van buitenlandse seizoensarbeiders. Dit is het geval. De eenvoudigste optie om buitenlandse seizoensarbeiders te identificeren is om gegevens uit het huidige WOR-bestand aan te vullen met gegevens over nationaliteit van Agentschap BPR. Voor een meer exacte identificatie kan aanvullend gebruik gemaakt worden van gegevens over werknemers van UWV en gegevens over zelfstandigen van de Belastingdienst.