In deze paper wordt gekeken naar loopbaanontwikkeling van managers na een kartel vervolging door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Een representatieve functie wordt gebruikt als een indicator voor carrière na vervolging. De loopbaanontwikkeling van Nederlandse managers die betrokken zijn bij een kartel wordt vergeleken met een controlegroep van Nederlandse beheerders van niet-kartel betrokken bedrijven. De verschillende factoren die de loopbaanontwikkeling van kartel betrokken managers kunnen beïnvloeden worden geanalyseerd.

Dit paper concludeert dat kartel betrokken managers negatieve effecten op hun carrière zullen ondervinden na de vervolging van het kartel. Een kartel betrokken manager heeft een lagere kans op een representatieve functie dan een andere manager. Dit negatieve carrière effect is kleiner in de bouwsector. Dit zou kunnen wijzen op een andere cultuur ten opzichte van kartelvorming in de bouwsector in Nederland die aannemelijk lijkt gezien de brede kartelvorming in deze sector tussen 1998 en 2001.