Het rapport Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2006 geeft een omvangrijk beeld van de SW-bedrijven in Nederland. Doel van het onderzoek is op verschillende niveaus inzicht geven in de exploitatie en sociale indicatoren van de Cedris lidbedrijven. De belangrijkste motieven daarbij zijn het creëren van benchmarking en voorzien in transparantie. Onderzoeksresultaten worden overzichtelijk gepresenteerd in grafieken en tabellen op geaggregeerd niveau.