Dit rapport bevat het nalevings- en verdiepingsonderzoek van de Code Pensioenfondsen, uitgevoerd in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen. Middels interviews en een webenquête is voor een aantal thema’s vastgesteld wat de naleving is door pensioenfondsen. Tevens is onderzocht welke knelpunten en goede voorbeelden er blijken uit de praktijk.

Het onderzoek richt zich op thema’s waarvoor in het nalevingsrapport over 2014 door de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen aandacht is gevraagd, te weten Missie, visie en strategie; Intern toezicht; Interne cultuur en melding van klachten en onregelmatigheden; Diversiteit; en Verantwoording afleggen.

Het rapport is tevens te vinden op de website van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, als bijlage bij het Nalevingsrapport over 2015.