De Europese Commissie heeft een herzieningsvoorstel gedaan voor de regelgeving omtrent vertraging in de luchtvaart. Een onderdeel daarvan is het financieel compenseren van passagiers in het geval van een langdurige vertraging. SEO analyseert in deze studie in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de financiële impact van het compensatieonderdeel uit het herzieningsvoorstel van de Europese Commissie. SEO zet deze financiële impact af tegen de financiële impact van enkele alternatieve compensatieregimes. Tot slot biedt de analyse inzicht in de operationele implicaties en de haalbaarheid van het compensatievoorstel van de Europese Commissie en van de doorgerekende alternatieven.