Deze rapportage geeft een overzicht van de stand van zaken binnen de Nederlandse maakindustrie. Allereerst schetsen we het aandeel van de maakindustrie in de Nederlandse economie. Daarbij kijken we niet alleen naar de situatie in 2006, maar ook naar de ontwikkeling van dit aandeel door de tijd. Vervolgens staat de concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie ten opzichte van een aantal nabijgelegen landen centraal. De concurrentiepositie wordt in kaart gebracht aan de hand van een aantal indicatoren, zoals arbeidsproductiviteit, arbeidskosten, het fiscale klimaat en het onderwijsklimaat. Ook gaan we in op het aantal starters in de maakindustrie, nieuwe vestigingen en bedrijfsverplaatsingen vanuit en naar het buitenland. Tot slot wordt er een blik geworpen op het faciliterend beleid van de Nederlandse overheid en de sociale partners dat ten doel heeft het creƫren van een zo gunstig mogelijke omgeving voor de Nederlandse maakindustrie.