Dit rapport onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen. Het gaat daarbij specifiek om kenmerken die kunnen samenhangen met legaal aanbod versus illegaal aanbod. Legaal aanbod betekent het hebben van een vergunning in Nederland, met de bijbehorende vergunningsvoorwaarden en het toezicht daarop door de Kansspelautoriteit.

Omdat legaal online aanbod ten tijde van dit onderzoek nog niet bestaat, gaat het om een hypothetische keuzesituatie. De toegepaste methode betreft een consumentenenquête naar de factoren die de keuze voor online kansspelaanbod bepalen.Om deze keuze te onderzoeken is een conjunctanalyse oftewel vignettenanalyse uitgevoerd. Dit houdt in het afnemen van een vignettenenquête en het op de resultaten daarvan uitvoeren van een econometrische analyse. Hiermee kan het relatieve belang van spelkenmerken die de keuze tussen online kansspelen beïnvloeden worden ingeschat.

Uit de analyses over alle onderscheiden online kansspelen tezamen blijkt dat alle zeven opgenomen spelkenmerken invloed hebben op de keuze voor online kansspelaanbod. De resultaten geven aan dat een (Nederlandse) vergunning in beeld een positieve invloed heeft op de keuze voor online kansspelen, evenals een verplicht spelersprofiel en informatie over speelduur en saldo. Het moeten insturen van een kopie van een persoons- en bankbewijs wordt volgens de resultaten als belemmering ervaren.

De uitkomsten zijn niet voor alle onderscheiden online kansspelen hetzelfde. Zo geven de resultaten aan dat bij online fruitautomaten en online sportweddenschappen een verplicht spelersprofiel niet een stimulans, maar ook niet een belemmering is om voor online kansspelaanbod te kiezen. Het moeten insturen van een kopie van een persoons- en bankbewijs is bij online poker en online sportweddenschappen geen belemmering, maar ook niet een stimulans.