Contractvervoer vertegenwoordigt ruim driekwart van de omzet in het Nederlandse taxivervoer. Ieder jaar maken naar schatting 1 miljoen Nederlanders gebruik van de verschillende vormen van doelgroepenvervoer. Daarmee is contractvervoer, gemeten in omzet en passagiersaantallen, het belangrijkste segment van de taximarkt. Sinds geruime tijd zijn er in deze branche echter zorgen over onmatige prijsdruk en slecht renderende vervoercontracten. Vaak wordt daarbij de link gelegd met het aanbestedingsinstrument. Maar hoe steekt de relatie tussen aanbesteding van contractvervoer, de vervoerskwaliteit en prijsdruk precies in elkaar? En welke gevolgen heeft aanbesteding voor de structuur van de markt?

In dit rapport worden de consequenties van marktwerking in het contractvervoer onderzocht. Economische verklaringen voor prijsdruk en schaalvergroting vallen uiteen in twee categorieƫn: gezonde markwerking en ongewenste marktuitkomsten door markt- en overheidsfalen. In de laatste categorie speelt informatieongelijkheid over de vervoerskwaliteit tussen opdrachtgever en contractant een sleutelrol. Vooral door beter contractbeheer kunnen aanbestedende diensten de neerwaartse prijs- en kwaliteitsspiraal doorbreken.

Zie ook de presentatie die Jarst Weda en Joost Poort op 8 november jl. verzorgden tijdens de ledenbijeenkomst van KNV Taxi.