Voor mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, zijn de primaire arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector vergelijkbaar met die in de marktsector. In de loop van de carrière verandert dat. Vooral voor mannen en hoger opgeleiden biedt de marktsector op langere termijn een grotere jaarlijkse loongroei én betere doorgroeimogelijkheden in loonschalen dan de collectieve sector. Werknemers in de marktsector veranderen gedurende hun carrière daarom ook vaker van baan en een verandering van baan levert in de marktsector gemiddeld meer op dan in de collectieve sector.

Ook tussen sectoren van de collectieve sector onderling zijn er belangrijke verschillen in beloningsperspectieven. Zo kennen de taakvelden zorg & welzijn en onderwijs een relatief bescheiden loongroei gedurende de carrière, die samenhangt met een beperkte functiemobiliteit. Bij politie en defensie is voor met name jongeren en lager opgeleiden sprake van relatief aantrekkelijke primaire arbeidsvoorwaarden, die gedurende de carrière minder aantrekkelijk worden, zowel ten opzichte van de marktsector als bij een overstap naar de marktsector. Het openbaar bestuur biedt voor veel werknemers concurrerende primaire arbeidsvoorwaarden, maar voor hoger opgeleiden lijkt het openbaar bestuur vooral een goede springplank te vormen voor een carrière in de marktsector.

Deze belangrijke conclusies kunnen worden getrokken uit onderzoek dat SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) heeft uitgevoerd naar verschillen in beloningsprofielen tussen sectoren van de collectieve sector onderling en ten opzichte van de marktsector.