85 procent van de ABS-afgestudeerden heeft een half jaar na afstuderen werk. ABS-starters verdienen gemiddeld 2.750 euro per maand en werken doorgaans vijf dagen per week. Tien jaar na afstuderen verdienen ABS-alumni gemiddeld 5.910 euro per maand. Onlangs afgestudeerde ABS-vrouwen doen qua startsalaris niet onder voor mannen, terwijl dit bij eerdere cohorten wel het geval was.

ABS-afgestudeerden met een diploma Business Administration verdienen in loondienst een jaar na afstuderen meer dan afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen uit Nijmegen, Tilburg en Wageningen. Daarbij is gecorrigeerd voor verschillen in persoonskenmerken, afstudeermaand en het aantal werkdagen per week. Tien jaar na afstuderen behoren ABS-alumni van Business Administration tot de alumni met gemiddeld het hoogste salaris, waarbij zij meer verdienen dan afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen uit Nijmegen, Tilburg, Twente en Wageningen.

ABS-afgestudeerden met een diploma Accountancy and Control verdienen als starters in loondienst meer dan afgestudeerden uit Tilburg. ABS-afgestudeerden met een diploma Finance/Business Economics verdienen als starters minder dan afgestudeerden van de opleiding Finance & Investments uit Rotterdam.

Het onderzoek analyseert naar de arbeidsmarktpositie van alumni van de Amsterdam Business School (ABS). Het onderzoek brengt de arbeidsmarktpositie van ABS-afgestudeerden in beeld en laat zien hoe deze zich verhoudt tot de positie van afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten.

De analyses zijn gebaseerd op de Microdata van het CBS. De CBS Microdata bevatten de opleidingsgegevens, persoonskenmerken en arbeidsmarktpositie van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs. Met behulp van een loglineaire regressieanalyse is bepaald hoe het maandloon van ABS-alumni zich verhoudt tot de positie van afgestudeerden van vergelijkbare opleidingen aan andere universiteiten. In de analyse is rekening gehouden met verschillen in persoonskenmerken, afstudeermaand en het aantal werkuren per week.