Resultaten
De coronamaatregelen hebben in de MRA een negatief effect van € 2,3 miljard op de economie (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt. In Groot-Amsterdam bedraagt deze schadepost voor het regionale bbp € 1,7 miljard per maand. Dit is een negatief effect van 1,5 procent van het regionale jaar-bbp, iedere maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet in zowel de MRA als Groot-Amsterdam. Cumulatief bedraagt per 1 juni de negatieve impact op het regionale bbp 3,7 procentpunt op jaarbasis. Dit betekent een krimp van de economie van de MRA en Groot-Amsterdam in 2020 met 1,4 procent waar de prognose een groei was van 2,3 procent.

Deze krimp van de economie kan in Groot-Amsterdam potentieel 330 duizend banen raken, 26 procent van het totaal aantal banen. Voor de MRA bedraagt het potentiële effect op de werkgelegenheid 507 duizend banen, dit is 25 procent van het totaal aantal banen in de MRA. Dit betreft een inschatting van het maximale aantal banen dat mogelijk kan verdwijnen als gevolg van de coronacrisis. Omdat de centrale overheid steunmaatregelen in het leven heeft geroepen, blijft een deel van deze banen vooralsnog behouden. Het is op dit moment onduidelijk of de steunmaatregelen voldoende zullen zijn voor werkgevers om de periode met verminderde omzet te overbruggen en langdurige uitval van productie en verlies van werkgelegenheid te voorkomen.

De berekeningen in dit rapport zijn globale schattingen met een grote mate van onzekerheid, omdat metingen van de productie-uitval op dit moment ontbreken. SEO hanteert in dit rapport daarom een bandbreedte voor de berekende effecten op de economische groei en de werkgelegenheid.

Dit rapport presenteert vier scenario’s over het mogelijke verloop van de coronacrisis na 1 juni tot het einde van 2020. Deze scenario’s zijn geen prognoses, maar schattingen op basis van verschillende aannames over de duur en gevolgen van de maatregelen. In het meest gunstige scenario waarin de maatregelen duren tot 1 juni 2020 en daarna een herstelperiode van drie maanden optreedt, krimpt de economie van MRA en Groot-Amsterdam met 4,7 procent in 2020. De geschatte impact op de toegevoegde waarde van de MRA bedraagt in dat geval -€ 10,8 mld., waarvan -€ 8,2 mld. voor Groot-Amsterdam.

In de meest extreme variant zullen er voor heel 2020 (deels) maatregelen tegen de verspreiding van corona blijven bestaan met een geschatte impact van -€ 24,8 mld. op de toegevoegde waarde in de MRA en -€ 18,9 mld. in Groot-Amsterdam, overeenkomend met een economische krimp van respectievelijk -13,7 en -13,9 procent.

Gebruikte methode
De economische gevolgen van de coronacrisis zijn berekend met een input-outputanalyse. Het input-outputmodel berekent de keten van directe en indirecte effecten van productie-uitval als gevolg van de coronamaatregelen in alle sectoren in de economie van Groot-Amsterdam en de MRA. Hierbij is een basisanalyse uitgevoerd voor effecten tot 1 juni en zijn vier scenario’s gebruikt om de doorwerking van de crisis tot het einde van het jaar te kunnen inschatten. Deze scenario’s zijn geen prognoses, maar schattingen op basis van verschillende aannames over de duur van de maatregelen. Met de scenario’s verkent dit rapport de impact van de coronacrisis onder verschillende omstandigheden.

Persbericht Amsterdam bij publicatie van het rapport.
Publicatie Het Parool over het rapport.