Er is nationaal en internationaal steeds meer aandacht voor de economische karakteristieken van het auteursrecht. Daarbij is het inzicht gegroeid dat auteursrecht een aanzienlijke rol speelt in het economische verkeer, wat betreft productie, distributie en consumptie van auteursrechtelijk beschermde producten. Met auteursrechtelijk beschermde producten wordt bedoeld door het auteursrecht of de naburige rechten beschermde goederen en diensten. Door de toenemende mogelijkheden van digitale verspreiding heeft de scope van het auteursrecht zich alleen maar verder uitgebreid.

Het voorliggende onderzoek heeft als doel om de economische omvang van het auteursrecht in Nederland te kwantificeren, dat wil zeggen inzichtelijk te maken in welke mate aan economische activiteiten auteursrechtelijk beschermde producten ten grondslag liggen. Door een beeld te geven van de economische omvang van de auteursrechtelijk beschermde activiteiten is het beter mogelijk om de aandacht te vestigen op een adequate bescherming van het auteursrecht.