Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. De wet beoogt door het vestigen van een wettelijke aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang de combinatie van arbeid en zorg te vereenvoudigen en de toegankelijkheid van kinderopvang te vergroten.

Doordat een landelijke regeling de gemeentelijke regelingen heeft vervangen, is de toegankelijkheid van kinderopvang voor ouders in alle gemeenten uniform. Daarnaast wordt dankzij de nieuwe wet de positie van de ouders verstevigd door de introductie van vraagsturing. Ouders betalen sinds dit jaar de volledige prijs aan het kinderdagverblijf en kunnen een deel daarvan (afhankelijk van hun inkomen) terugkrijgen van de belastingdienst en hun werkgever. De verwachting is dat ouders nu kiezen voor het bedrijf dat kinderopvang tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding aanbiedt. Dit prikkelt aanbieders van kinderopvang om de diensten efficiënt te verlenen, wat resulteert in een lage prijs, en meer te luisteren naar de klant, wat leidt tot betere kwaliteit.

Wat zijn nu werkelijk de gevolgen van de nieuwe wet? In dit rapport wordt de werking van de kinderopvangmarkt in kaart gebracht.