Resultaten
Deze tweede editie van de Nieuwe Economie Index (NEx) laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven de doelen van de Nieuwe Economie voor 14,1 procent bereikt. Dit percentage ligt 2,0 procentpunt hoger dan vorig jaar. De impact van de coronacrisis op deze editie van de NEx is zeer beperkt omdat er veelal cijfers van vóór 2020 zijn gebruikt. De coronacrisis speelt wel een belangrijke rol in toekomstige edities van de NEx.

Het onderzoek
Hoe groot is de afstand tot de nieuwe economie? En wat betekent de coronacrisis voor de NEx? Om deze twee vragen te beantwoorden heeft MVO Nederland aan SEO Economisch Onderzoek gevraagd om een tweede meting van de NEx uit te voeren. Het doel van de NEx is om in kaart te brengen hoeveel procent van de economie als ‘nieuw’ te classificeren valt. Onder een nieuwe economie verstaat MVO Nederland een gezonde economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met eerlijke en transparante handelsketens.

Gebruikte methode
De NEx geeft weer welk percentage van het Nederlandse bedrijfsleven als ‘nieuw’ te classificeren valt. Om dit te onderzoeken is er voor zeven thema’s naar de meest recente waarde van relevante indicatoren gezocht (voornamelijk literatuurstudie). De thema’s zijn gebaseerd op de Nieuwe Businessagenda van MVO Nederland. De indicatoren zijn door SEO en MVO Nederland gezamenlijk geselecteerd.