Laagopgeleide Nederlanders hebben moeite om werk te vinden. Het aandeel ongeschoold werk in de totale werkgelegenheid is veel kleiner dan het aandeel laaggeschoolden in de totale beroepsbevolking. Bovendien zullen internationalisering en technologische ontwikkeling er naar verwachting toe leiden dat de vraag- en aanbodverhoudingen op de arbeidsmarkt nog schever worden.

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Centraal staan de percepties van werkgevers bij de selectie van laagopgeleide werknemers. Wat bepaalt of een werkgever een kandidaat wel of juist niet aantrekkelijk vindt voor zijn vacature? Het onderzoek is erop gericht om de rol van objectieve factoren zoals leeftijd, werkervaring en opleidingsniveau te scheiden van meer subjectieve kenmerken zoals het uiterlijk van de sollicitant en het gedrag tijdens het sollicitatiegesprek. De invloed van beleidsinstrumenten zoals loonkostensubsidies, ‘no-risk’ polissen voor loondoorbetaling bij ziekte en ‘niet goed geld terug’ garanties wordt ook gemeten.