In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de praktijk rondom waardeoverdracht in kaart gebracht als eerste stap in het proces om na te gaan of een heroverweging van het systeem nodig is.

Uit het onderzoek blijkt dat jaarlijks 293.600 personen die van baan wisselen een waardeoverdracht kunnen doen. Uiteindelijk draagt van deze groep 39% daadwerkelijk pensioenwaarde over, de rest laat de pensioenwaarde achter bij de pensioenuitvoerder van de oude werkgever. Bij een ruime meerderheid van de waardeoverdrachten gaat het om pensioen dat in vijf jaar of minder is opgebouwd. Meer dan de helft van de overdrachten vindt plaats tussen middelloonregelingen. Per jaar wordt naar schatting € 1,7 miljard aan pensioenwaarde overgedragen tussen pensioenuitvoerders.

Per saldo hebben deelnemers die hun waarde overdragen gemiddeld voordeel van waardeoverdracht. Nadeel hebben nieuwe werkgevers en deelnemers in fondsen met meer inkomende dan uitgaande waardeoverdrachten. Voor de maatschappij als geheel levert de mogelijkheid van waardeoverdracht waarschijnlijk een beperkt voordeel op.