Dit rapport beoogt op basis van kwantitatieve analyse de gevolgen van toekomstige economische ontwikkelingen voor de groensector in kaart te brengen. Aan de hand van een economische scenario analyse is geprobeerd een antwoord te vinden op vragen als hoe ziet de economische toekomst van de groensector eruit? Zijn er redenen om aan te nemen dat de stagnatie in de groensector doorzet in de komende jaren of is er juist uitzicht op herstel? Hoe zal de structuur van de groensector zich in de komende jaren ontwikkelen? Houdt de toetredingsgolf en de daarmee gepaard gaande druk op marges aan of zal deze ontwikkeling stabiliseren? En welke economische variabelen zijn van invloed op de ontwikkeling van de groensector?

Het rapport is erop gericht om zowel hoveniers en groenvoorzieners als beleidsmakers te informeren over de mogelijke scenario’s voor de economische toekomst van de groensector. Het rapport is niet openbaar. Voor informatie kunt u terecht bij de VHG.