De financiële impact van overstromingen wordt op dit moment ondervangen door de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Uit artikel 4 van de WTS volgt dat de overheid een tegemoetkoming kan bieden voor schade ten gevolge van “een overstroming door zoet water, een aardbeving dan wel een ramp of een zwaar ongeval waarop deze wet ingevolge artikel 3 van toepassing is verklaard.” In het kader van het vergoeden van schade als gevolg van overstromingen is de WTS op dit moment twee keer van toepassing verklaard: in januari 2003 bij het overstroming van de Maas en in augustus 2003 bij de overstroming in Wilnis.

De ‘Quick scan naar (on)verzekerbare schade’ van Andersson Elffers Felix kan apart worden opgevraagd. SEO Economisch Onderzoek maakte deel uit van het adviesteam dat dit onderzoek in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd.