In het doelgroepenvervoer is er sprake van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiële problemen bij vervoerders. De belangrijkste oorzaak van te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is het probleem van de winner’s curse. Kosten die grotendeels vast zijn, en niet-beïnvloedbare fluctuerende volumes, vormen een wezenlijk risico voor vervoerders dat vooraf tijdens een aanbestedingsprocedure ingeschat en gewaardeerd moet worden. Vervoerders die deze risico’s positief inschatten, hebben een grotere kans de aanbestedingsprocedure te winnen en een grotere kans op een onrendabele exploitatie van het contract.

De consequentie hiervan is evenwel dat de geboden prijzen op contracten voor het doelgroepenvervoer structureel te laag zijn om kosten inclusief een redelijk rendement te dekken. Dit is het probleem van de winner’s curse. Een tweede oorzaak van structureel te lage biedingen in het doelgroepenvervoer is dat vervoerders bewust inspelen op heronderhandelingen met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het contract. Een derde oorzaak is ‘gambling for resurrection’: vervoerders die in financiële problemen verkeren doen scherpe biedingen teneinde een laatste kans te hebben om faillissement af te wenden. Zij gokken op overleven. De krimpende markt voor doelgroepenvervoer heeft aan dit probleem bijgedragen. Voor deze problemen zijn verschillende oplossingen voor handen.