Kunnen ontwikkelingen in de samenstelling en de gezondheid van de bevolking de groei in het gebruik van logopedie verklaren? Demografische ontwikkelingen bieden geen verklaring voor deze groei. Ontwikkelingen in de gezondheid verklaren ongeveer vijfentwintig procent van de groei in het gebruik door de bevolking ouder dan 12 jaar.