Learn2Work is een leerwerkproject voor jongeren tussen de 16 en 24 jaar die geen startkwalificatie en geen werk hebben. Het leerwerkproject leidt deze moeilijke doelgroep toe naar werk of een opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat een jaar na instroom ruim de helft van de jongeren een baan heeft, terwijl op dat moment bij een gemeentelijk regulier re-integratietraject minder dan dertig procent werkt. Ook is Learn2Work met € 6.000,– goedkoper dan een regulier re-integratietraject. Verder zijn de resultaten van Learn2Work vergelijkbaar met de resultaten van andere leerwerkprojecten.

Uit evaluaties van andere leerwerkprojecten blijkt dat leerwerkprojecten niet alleen leiden tot meer kans op een baan, maar ook tot een hoger opleidingsniveau, een betere gezondheid en minder criminaliteit.