Op 1 januari 2002 is de zogenaamde SUWI-operatie in werking getreden. De wet SUWI (Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) voorziet in een stelsel waarbij één loket is ingericht voor ontslagwerklozen, bijstandsgerechtigden en overige werkzoekenden. Doelstelling van deze SUWI-operatie was om de organisatie van uitkeringsverstrekking en arbeidsbemiddeling te stroomlijnen en zo de doorstroming van uitkering naar werk te bevorderen en de uitkeringsduur te verkorten. Is dit ook gelukt? Dit rapport draagt bouwstenen aan om deze vraag te beantwoorden. Daarvoor hebben wij administratieve bestanden van UWV, gemeenten en CWI aan elkaar gekoppeld voor de periode 1999-2004. Aan de hand van deze gekoppelde bestanden hebben we alle mensen die in de SUWI-keten zijn gestroomd (exclusief WAO’ers) door de tijd gevolgd en geobserveerd wat er met ze is gebeurd.