In dit deel wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een groter risico lopen op studie-uitval of studievertraging. Het antwoord op deze vraag is relevant voor beleid ten aanzien van het Nederlandse hoger onderwijs, niet alleen vanwege kennis over de netto–performance van het systeem, ook om te weten of er aanleiding is om speciale aandacht te (blijven) schenken aan bepaalde doelgroepen.

In eerdere delen van deze onderzoekslijn werd aandacht besteed aan de relatieve onder- of oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de instroom, nu willen we nagaan of er groepen zijn die een grotere kans lopen op uitval en/of vertraging.