De wereldwijde inkomensongelijkheid laat al enkele decennia lang een dalende trend zien. In dit artikel stellen we dat de wereldwijde inkomensongelijkheid zijn laagste niveau zal bereiken rond 2027 en daarna weer zal gaan stijgen. Deze ommekeer is het gevolg van voornamelijk demografische krachten die inwerken op de inkomensongelijkheid. Bij het extrapoleren van inkomensniveaus combineren we economische projecties met demografische ontwikkelingen en maken gebruik van het BBP per werknemer in plaats van het BBP per hoofd van de bevolking. Zo wordt de rol van demografische ontwikkelingen op de inkomensongelijkheid inzichtelijk gemaakt.

Vooral op de lange termijn (na 2030), zorgen de verschillen in groei van de bevolking en de bevolkingsstructuur tussen de landen in verschillende stadia van ontwikkeling voor stijging van de wereldwijde inkomensongelijkheid.