Philips, Akzo Nobel, ING, Shell, ASML, Heineken en Ahold – Nederland heeft flink wat kampioenen in huis, maar de Nederlandse overheid voert geen expliciet nationale kampioenenbeleid, zoals bijvoorbeeld de Duitsers en Fransen dat wel doen. Frankrijk heeft recent zelfs nieuw beleid geformuleerd onder de noemer ‘economisch patriottisme’. Het Franse argument is simpel : ‘Il y a un patriotisme économique parce qu’il y a une guerre économique’. Doet Nederland er economisch gezien verstandig aan om het Franse voorbeeld te volgen? SEO Economisch Onderzoek onderzocht samen met PwC of een nationale kampioenenbeleid effectief is en zo ja, of het efficiënt is.

Overheden die actief kampioenenbeleid voeren, gaan ervan uit dat dit beleid goed voor de economie is. Zoals bij elk overheidsingrijpen ligt de bewijslast bij de overheid, die het beleid moet kunnen rechtvaardigen door het welvaartsverhogende effect ervan aan te tonen. In dit onderzoek is geen bewijs gevonden dat een nationale kampioenenbeleid in het algemeen effectief en efficiënt is. Kampioenenbeleid kan marktuitkomsten alleen verbeteren als het gericht is op het corrigeren van marktfalen (bijvoorbeeld in de kapitaalmarkt waar te weinig geld beschikbaar is voor startende ondernemingen) of op het flexibeler maken van de arbeidsmarkt.