Uitzonderingen op het auteursrecht vervullen een belangrijke economische functie voor velerlei bedrijfstakken. Dit is de eerste studie die voor de Europese Unie de economische omvang van die sectoren in kaart brengt. Het onderzoek kijkt naar 35 bedrijfstakken (o.a. industrie, drukkerijen, handel, dienstverlening, onderwijs en de creatieve sector) die gebruikmaken van uitzonderingen op het auteursrecht, via het productieproces of als stimulans voor de consumentenvraag. De toegevoegde waarde van deze bedrijfstakken in de Europese Unie bedroeg € 1,1 biljoen in 2007, dit is gelijk aan 9,3% van het Europese BNP. Bijna 9 miljoen mensen, of 4% van alle werknemers, hebben een baan in deze bedrijfstakken. De studie beoogt een bijdrage te leveren aan het beleidsdebat over het auteursrecht.