Over het onderzoek
In dit rapport onderzoeken wij de economische en maatschappelijke impact van vier investeringsplannen voor een ‘eerlijke klimaattransitie’. Daarbij ligt de nadruk op de gevolgen voor de arbeidsmarkt (werkgelegenheid).

Methode
Om de gevolgen in kaart te brengen heeft SEO Economisch Onderzoek een investeringsanalyse uitgevoerd met behulp van een input-output model. Daarnaast is een kwalitatieve analyse uitgevoerd op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis over de effecten van investeringen in duurzaamheid en de energietransitie.

Resultaten
Voor de uitvoering van de maatregelen in de periode 2022-2025 is ongeveer 129 duizend fte aan bruto werkgelegenheid benodigd waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan economisch herstel. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de netto werkgelegenheid die 47 duizend fte bedraagt. De impuls voor het bbp is gemeten over 2022-2025 €1,8 miljard. We vinden daarnaast positieve maatschappelijke effecten op het terrein van milieu, gezondheid, ruimtegebruik en sociale gelijkheid.

Het investeringsplan is beschikbaar via de website van Milieudefensie voor veranderaars.