Dit document geeft een beschrijving van de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2009 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren. Deze indicatoren betreffen de economische structuur, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt in de regio. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met landelijke cijfers. De gepresenteerde indicatoren vormen een update van de eerder uitgevoerde nulmeting in 2007 en de vorig jaar uitgevoerde update voor 2008, op basis waarvan de regionaal economische ontwikkeling kan worden vastgesteld.

Zie voor een verkorte versie van het rapport ook de Market Update ‘Economische cijfers NHN – 2009’ door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord via http://www.nhn.nl/publicaties/publicaties.