Dit document geeft een beschrijving van de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2007 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren. Deze indicatoren betreffen de economische structuur, het vestigingsklimaat en de arbeidsmarkt in de regio. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met landelijke cijfers. De gepresenteerde indicatoren vormen een nulmeting voor het vaststellen van de regionale economische ontwikkeling, die zal worden gebaseerd op herhaalde metingen in de komende jaren.