In opdracht van de Noordelijke Rekenkamer heeft SEO onderzocht wanneer op Groningen Airport Eelde (GAE) sprake kan zijn van een rendabele exploitatie, rekening houdend met de recente baanverlenging en de concurrentieverhoudingen in het verzorgingsgebied van de luchthaven.

Onder gunstige veronderstellingen bereikt GAE op zijn vroegst een breakeven bedrijfsresultaat in 2023. Voorwaarde daarbij is dat Ryanair (of een soortgelijke low cost carrier) flink uitbreidt op de luchthaven, het lesverkeer zich herstelt en de luchthaven niet geconfronteerd wordt met kostenstijgingen als gevolg van de veranderende regelgeving omtrent de luchtverkeersleiding. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan dan ligt een breakeven resultaat (veel) later in het verschiet. Wanneer de passagiersgroei zich volgens een autonoom groeipad ontwikkelt, is pas rond 2030 sprake van een breakeven resultaat. In het geval dat Ryanair de luchthaven op termijn verruilt voor Lelystad Airport, komt een breakeven resultaat nog later in beeld.