Het onderzoek
Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijkt dat steeds meer kinderen geen zwemdiploma hebben. Er gaan dan ook stemmen op voor een landelijke herinvoering van schoolzwemmen. Dit onderzoek brengt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de kosten en baten van een mogelijke landelijke herinvoering van schoolzwemmen in kaart.

Resultaten
In dit onderzoek zijn vier scenario’s van herinvoering onderscheiden op basis van de groep waarin schoolzwemmen gegeven wordt (groep 2 of 5) en het doeldiploma (diploma A of ABC). Per scenario zijn de kosten en baten berekend. Herinvoering van schoolzwemmen heeft de volgende (belangrijkste) effecten tot gevolg:

  • Meer leerlingen zijn zwemveilig, in het bijzonder uit gezinnen die minder te besteden hebben of gezinnen met een migratieachtergrond (in gemeenten zonder bestaande ondersteuning voor zwemles);
  • Kosten van zwemles komen voor rekening van de rijksoverheid, ten gunste van ouders, gemeenten en scholen;
  • Scholen zijn echter wel meer tijd kwijt aan schoolzwemmen, ouders juist minder;
  • Er is meer vraag naar zwemles, wat meer inkomsten betekent voor zwemlesaanbieders. Gezien de arbeidsmarktkrapte is het echter de vraag of er voldoende zweminstructeurs gevonden gaan worden.

Dat levert qua gekwantificeerde kosten en baten de volgende spreiding op (zie Figuur S.1). De rijksoverheid is 129 tot 212 miljoen euro kwijt aan kosten voor schoolzwemmen. De duur van schoolzwemmen (diploma A versus ABC) is de belangrijkste bepalende factor. De berekening is gedaan op basis van enkele aannames, waaronder die dat een schoolzwemles goedkoper is dan een particuliere zwemles.


Methode
Het onderzoek bestaat uit drie stappen. In de eerste stap hebben we gesprekken gevoerd met verschillende partijen die te maken hebben met schoolzwemmen en relevante documenten bestudeerd. In de tweede stap zijn alle kosten en baten op een rij gezet, en is bepaald bij welke stakeholder deze kosten en baten terechtkomen. In de laatste stap worden de kosten en baten zo veel mogelijk gekwantificeerd. Niet alle kosten of baten kunnen gekwantificeerd worden, omdat de juiste gegevens niet beschikbaar zijn.