Wat zijn de gevolgen van de per 1 januari 2013 van kracht zijnde bezoldigingsmaxima voor de bezoldigingen van bestuurders van woningbouwcorporaties? Afgaande op (niet-geïndexeerde) gegevens over 2011 komt naar voren dat 99,4 procent van de bestuurders in de onderzoeksgroep de bruto bezoldiging naar beneden dient bij te stellen om gevolg te geven aan deze Regeling. De gemiddelde inkomensderving komt op basis van de gegevens over het jaar 2011 uit op bruto € 68.324, een daling van 40,6 procent.