Werknemers met een koopwoning werken meer uren per week, blijven langer werkzaam in dezelfde baan en worden minder snel werkloos dan vergelijkbare werknemers met een huurwoning. Eigenwoningbezit hangt dus samen met een hoger arbeidsaanbod. Een grotere (financiële) waarde van de eigen woning lijkt een belangrijke reden om meer te investeren in de (bestaande) arbeidspositie. In een dynamische woningmarkt kunnen werknemers gemakkelijker een passende woning vinden zonder van baan te hoeven veranderen, werknemers die van baan willen of moeten veranderen kunnen gemakkelijker een passende baan vinden als daarvoor een verhuizing noodzakelijk is. Ook dynamiek op de woningmarkt zorgt zodoende uiteindelijk voor een groter arbeidsaanbod.

Deze conclusies volgen uit een analyse van de baanduur en baanmobiliteit, de werktijdfactor en het aantal gewerkte uren van alle werknemers die in de jaren 2006-2008 een baan hadden in Nederland. Op grond van registratiegegevens bij het Centraal Bureau voor de Statistiek is het dienstverband en de woonsituatie van al deze werknemers achterhaald vanaf 1995. Door rekening te houden met de volgorde waarin baanveranderingen en verhuizingen hebben plaatsgevonden en met de correlatie tussen beide keuzeprocessen, is met behulp van state-of-the-art econometrische technieken zo goed mogelijk de causale relatie tussen de woonsituatie en het arbeidsaanbod vastgesteld.