Per 1 januari 2013 is de Ziektewet (ZW) gewijzigd. In plaats van een sectorpremie betalen grote en middelgrote werkgevers nu een ZW-premie die hoger is naarmate meer van de eigen werknemers instromen in de ZW (premiedifferentiatie). Daarnaast krijgen de Ziektewetgerechtigden te maken met een toetsing na 52 weken ziekte beoordeeld. Als dan blijkt dat zij 65 procent of meer van het laatstverdiende loon kunnen verdienen stopt de Ziektewetuitkering.

Door de premiedifferentiatie stromen uitzendkrachten sneller uit de ZW. Bovendien worden zij vaker geplaatst bij de oude werkgever (het uitzendbureau). Daardoor waren op 1 januari 2016 waren 7.500 extra uitzendkrachten aan het werk. De instroom in de ZW vanuit de uitzendsector daalt niet. Er zijn geen sterke aanwijzingen dat premiedifferentiatie leidt tot risicoselectie of afwenteling.

Ook de eerstejaars Ziektewet-beoordeling leidt tot snellere uitstroom uit de Ziektewet. Dit zorgt ervoor dat de instroom in de WIA is afgenomen. Op 1 januari 2016 daalt als gevolg van de eerstejaars Ziektewet-beoordeling het aantal WIA uitkeringen met 1.450.