In opdracht van het Bestuurscollege van Bonaire, heeft SEO onderzoek gedaan naar, en geadviseerd over prijs- en mededingingsbeleid op Bonaire. SEO adviseert voorzichtig te zijn met het instrument prijsbeleid omdat dit het achterliggende probleem van gebrek aan concurrentie niet oplost. Prijsbeleid kan hooguit dienen als tijdelijke, korte termijn maatregel en dient zo min mogelijk in te grijpen in de keuzevrijheid van de ondernemer, een prikkelstructuur te hebben dat effectieve marktwerking nabootst en de uitvoerings- en handhavingslasten laag te houden.

SEO adviseert het bestuurscollege om met Nederland tegelijkertijd te werken aan de invoering van een mededingingswet op Bonaire met onafhankelijk toezicht. Omdat de economie van Bonaire vervlochten is met die van Curacao (en Aruba), is het aanbevelenswaardig om in de ontwikkeling en de uitvoering van mededingingsbeleid, aansluiting te zoeken bij het mededingingsbeleid dat op Curacao en Aruba ontwikkeld wordt.