Onderzoek naar efficiencyprikkels in de tarieven voor registerloodsen
De Loodsenwet wordt op dit moment herzien. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de introductie van een efficiencyprikkel in de tariefregulering van de registerloodsen. SEO Economisch Onderzoek heeft de effectiviteit van de voorgestelde efficiencyprikkel onderzocht en vergeleken met enkele alternatieven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Resultaten
Het wetsvoorstel introduceert een korting op de loodsentarieven (x-factor). Deze korting wordt alleen toegepast in jaren waarin het aantal scheepsreizen stijgt. De conclusie van dit onderzoek is dat deze x-factor een kleine efficiencyprikkel geeft. De werking van de prikkel is onderzocht in diverse scenario’s over het verloop van het aantal scheepsreizen. In vier van de zeven scenario’s is er geen verschil tussen het x-factortarief en de huidige tariefmethode op basis van een cost-plusmethode. De x-factor genereert de sterkste prikkel als er sprake is van een continue toename in het aantal scheepsreizen. Dit scenario is op basis van de historische ontwikkeling niet waarschijnlijk.

Het rapport onderzoekt of alternatieven tariefmethoden de efficiencyprikkel kunnen verbeteren. De onderzochte methoden hebben allen een beperkt effect op de efficiencyprikkel. Alternatief A introduceert een prijsplafond wat juist een te sterke efficiencyprikkel genereert door de sterke daling van het loodsentarief, ook in crisisjaren waarin het aantal scheepsreizen sterk terugloopt. Variant E introduceert een alternatief prijsplafond dat gemiddeld een sterkere efficiencyprikkel geeft en bovendien bijdraagt aan een stabielere tariefontwikkeling. Dit is vanuit de doelstellingen van de tariefregulering voor de loodsen een interessante combinatie. De extra prikkelwerking in variant E ontstaat echter alleen in jaren met een relatief grote verandering in het aantal scheepsreizen.

Methode
Voor dit onderzoek is de tariefontwikkeling voor de loodsen gesimuleerd in een rekenmodel tegen de achtergrond van diverse scenario’s voor de ontwikkeling van het aantal scheepsreizen. De conclusies van de simulaties zijn aangevuld met argumenten op basis van theoretisch onderzoek naar de effecten van diverse tariefmodellen.