De NMa voert de evaluatie van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 uit. Onderdeel van dit evaluatieproces is de vraag of het proces van de tariefregulering efficiënt en effectief verloopt. Deze vraag heeft voor dit onderzoek betrekking op de regulering van de netwerkbedrijven. De vraag is niet of deze bedrijven gereguleerd moeten worden en wat de wettelijke doelstelling van de regulering in dit verband moet zijn. Het concrete vraagstuk voor dit onderzoek is of het reguleringsproces efficiënter en effectiever georganiseerd kan worden, gegeven de doelstellingen van het wettelijke reguleringskader. In dit rapport worden alternatieven bestudeerd die mogelijk tot een efficiënter en/of effectiever proces leiden. Daarbij kijkt het rapport kritisch naar de eigen voorstellen van de NMa en geeft in aanvulling alternatieve suggesties. Bij de aanvullende suggesties kan het gaan om voorstellen die aanpassing van het wettelijke kader vereisen.