Onderzoek
SEO heeft in opdracht van Airlines for Europe (A4E) de klimaateffecten doorgerekend van stakingen en technische onderbrekingen bij luchtverkeersleidingsorganisaties in Europa en van inefficiënties in het Europese luchtruim.

Resultaten
In de afgelopen 10 jaar is de brandstofefficiëntie van vluchten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met 1,9% per jaar verbeterd als gevolg van investeringen in nieuwe vliegtuigtechnologie en efficiëntere vluchtoperaties. In de periode 2015-2017 is hierdoor 3,9 Mt (Megaton) aan brandstof bespaard en namen CO2-emissies met 12,3 Mt af. Dit correspondeert met het brandstofverbruik en de uitstoot van ongeveer 1 miljoen vluchten binnen de EER.

Door stakingen en technische onderbrekingen bij luchtverkeersleidingsorganisaties neemt de capaciteit van het luchtruim tijdelijk af. Hierdoor kunnen vluchten worden omgeleid, waardoor vliegafstanden toenemen. Over de periode 2015-2017 bleek te totale vliegafstand binnen de EER met 4,6 miljoen kilometer te zijn toegenomen als gevolg van stakingen en technische onderbrekingen bij luchtverkeersleidingsorganisaties. Hierdoor steeg het brandstofverbruik met 13,7 kt (kiloton) en namen de CO2-emissies met 43,0 kt toe. Dit komt overeen met het verbruik en de emissies van 3.500 vluchten binnen de EER. Stakingen waren verantwoordelijk voor het grootste deel (95%) van de toename in vliegafstand, brandstofverbruik en emissies. Met name de stakingen in Frankrijk droegen in belangrijke mate bij aan het effect. Dit komt doordat (1) veel van de stakingen in Frankrijk plaatsvonden en deze relatief lang duurden, (2) veel vluchten geraakt worden door een Franse staking vanwege de centrale ligging van Frankrijk in Europa, en (3) overvluchten niet voor 100% gegarandeerd worden tijdens Franse stakingen.

Daarnaast zorgt het Europese Air Traffic Management (ATM) systeem ook nog steeds voor inefficiënties. Vluchten binnen de EER waren daardoor circa 0,61-0,76% langer onderweg dan noodzakelijk. Tussen 2015 en 2017 kostte dit 229 kt aan extra brandstof en veroorzaakte het 721 kt aan extra CO2-emissies.

Gebruikte methode
De ontwikkeling in de brandstofefficiëntie is ingeschat voor alle geplande vluchten binnen de EER op basis van OAG Traffic Analyser data. Brandstofefficiëntie is gedefinieerd als: brandstofverbruik per passagierskilometer (RPK). Voor elke vlucht werden brandstofverbruik ingeschat met het SEO-emissiemodel. De passagierskilometers werden berekend op basis van het aantal stoelkilometers en gemiddelde bezettingsgraden.

De effecten van de stakingen en technische onderbrekingen op de vluchtefficiëntie zijn ingeschat met de econometrische ‘difference-in-difference’ (DiD) methode. Allereerst werd een inventarisatie gemaakt van alle disrupties die plaatsvonden tussen 2015 en 2017 op basis van Eurocontrol gegevens. Vervolgens onderzochten we welke delen van het luchtruim door iedere disruptie werden geraakt op basis van Eurocontrol DDR/NEST data. Voor elk deel van het luchtruim werd nagegaan welke vluchten er doorheen gaan op een dag zonder disrupties. Daarna berekenden we voor elk van deze vluchten de verandering in vliegafstand op de dag van de disruptie met de DiD methode, waarbij werd gecontroleerd voor trends in de tijd. Tenslotte werd de verandering in vliegafstand vertaald brandstofverbruik en CO2-emissies middels het SEO-emissiemodel.

De inefficiënties in het Europese ATM systeem zijn gebaseerd op de prestatie-indicatoren van de Performance Review Body van SES. Op basis daarvan is de toename in vliegafstand berekend. Met ons emissiemodel is tenslotte de vertaling gemaakt naar brandstofverbruik en CO2-emissies.