Voor elke euro die besteed wordt aan de behandeling van thuiswonende patiënten met dementie en hun mantelzorgers krijgt de maatschappij € 7,40 tot € 11,80 terug. Behandeling van alle geregistreerde thuiswonende dementiepatiënten en hun mantelzorgers levert netto maatschappelijk baten van € 140 tot € 236 miljoen per jaar. Belangrijke baten zijn een hogere kwaliteit van leven van de patiënt en zijn mantelzorger, en een besparing op zorgkosten.

Voor elke euro die besteed wordt aan de behandeling van kinderen met schrijfproblemen krijgt de maatschappij € 1,60 tot € 1,70 terug. Bij behandeling van alle 6-jarige kinderen met schrijfproblemen in Nederland zijn de netto maatschappelijk baten € 3,8 tot € 12,3 miljoen over het (werkzame) leven van het kind. Alleen de hogere productiviteit van het kind als gevolg van een betere score op rekentesten is doorgerekend. Andere baten zoals een mogelijke stijging in de kwaliteit van leven van het kind konden niet worden gekwantificeerd en zijn dus niet in de berekeningen meegenomen.