In dit onderzoek door SEO, TNO en KIWA staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten. Het doel van het project is het ontwikkelen van een leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van bundeling van kabels en leidingen in de ondergrond. Deze leidraad wordt aan de hand van drie cases toegepast. De drie cases zijn gebaseerd op de gebiedstypen oude stadskern, ontwikkelingslocatie en bedrijventerrein.