De loterijenmarkt kent 5 wettelijke monopolies voor Staatsloterij, Lottospel, instantloterij, sportprijsvragen en Totalisator. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën onderzoeken diverse beleidsopties voor instandhouding of afschaffing van deze monopolies. De ministeries hebben SEO Economisch Onderzoek opdracht gegeven de financiële gevolgen van de beleidsopties te onderzoeken.

De vraagstelling richt zich op het in kaart brengen van de financiële gevolgen voor de periode 2022-2026. Concrete vragen betreffen de ontwikkeling van de omzet van de loterijenmarkt voor de komende 10 jaar, de afbakening van deelmarkten en de gevolgen van beleidswijzingen voor de inkomsten van de Staat en de afdrachten aan goede doelen. Specifiek richt de vraagstelling zich op de gevolgen voor de Nederlandse Loterij, bijvoorbeeld in de vorm van de verkoop van het staatsbedrijf en de gevolgen hiervan voor de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Het invoeren van een verplichting voor afdracht aan goede doelen voor alle loterijen dempt de groei van de loterijenmarkt maar zorgt voor hogere afdrachten aan goede doelen. De gevolgen van dit beleidsscenario voor de Nederlandse Loterij zijn negatief;

Het creëren van een open markt voor loterijen levert de grootste impuls voor de omzetgroei. Dit genereert extra inkomsten voor de Staat en een grotere prijzenpot voor spelers. De gevolgen voor de afdrachten aan goede doelen zijn negatief.

Het rapport is door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer gestuurd. Lees ook de begeleidende brief.